TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP VÒNG CHUNG KẾT THÁCH THỨC 2020 (26/07/2020)

Link livestream: https://www.facebook.com/watch/?v=4137936192948449 Link livestream (P2): https://www.facebook.com/ThachThuc/videos/335748454094324/ Link livestream (P3): https://www.facebook.com/ThachThuc/videos/997835977312077/ Diễn ra trong vòng 2 tháng, cuối cùng thì Thách Thức 2020 cũng đi đến chặng đường cuối cùng của mình, tân …