Các quý công ty, cá nhân, đoàn thể có mong muốn tìm hiểu và tham gia tài trợ cuộc thi truyền thống Thách Thức 2024 vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây: