Các quý công ty, cá nhân, đoàn thể có mong muốn tìm hiểu và tham gia tài trợ cuộc thi truyền thống Thách Thức 2021 vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây:

Trưởng BTC:

    • Thầy: Thái Lê Vinh

Phó BTC:

    • Cô: Phạm Nguyệt Ánh