Danh sách phòng thi sơ tuyển

[[Danh sách phòng thi sơ tuyển]]

<<Hì hục>> Đã có danh sách chia phòng thi rồi

Mọi người truy cập link này nhé:

http://bit.ly/tt2017_phong_thi

Nhắc lại đôi chút về thời gian và địa điểm:

<3 Thời gian tập trung: 7:30 Ngày 19/03/2017

<3 Thời lượng thi: 90 phút.

Các bạn hãy tới trước phòng thi 15 phút nha :3

Địa điểm: Cơ sở 1, Nguyễn Văn Cừ